De bibliotheek op school

Scholen, bibliotheken en gemeenten slaan de handen ineen onder de noemer De Bibliotheek op school; samen aan de slag om de kwaliteit van het onderwijs structureel te verbeteren.

De Bibliotheek op school is een intensieve meerjarige samenwerking tussen basisscholen, bibliotheken en gemeenten. Door krachten te bundelen en elkaars expertise en bewezen programma’s te benutten, werken we samen aan aantoonbare verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Door deze vaardigheden op jonge leeftijd te versterken, gaan we de strijd aan tegen laaggeletterdheid en dragen we bij aan de mediawijsheid van burgers. De resultaten van de samenwerking worden continu gemonitord.

In Amersfoort is op 6 maart 2012 de eerste Bibliotheek op School geopend. Vlinderslag was de eerste die startte met een Bibliotheek op school. Inmiddels zijn er zestien schoolbibliotheken in de prioriteitswijken van Amersfoort. Deze schoolbibliotheken zijn professionele voorzieningen in scholen die zich specifiek richten op kinderen. Zij vervangen gedeeltelijk de wijkbibliotheken.

Met de nieuwe schoolbibliotheken hopen we onze belangrijkste doelgroep (kinderen) nog beter te bereiken. Om de schoolbibliotheken te realiseren, bieden we de basisscholen een dienstenpakket aan. Dit dienstenpakket bestaat uit een collectie boeken (vijf titels per leerling), vier uur per week ondersteuning van een bibliotheekmedewerker ter plaatse en een cursus voor leescoördinatoren. Leerlingen van de participerende basisscholen ontvangen een gratis abonnement.

Een aantal mensen van de deelnemende scholen heeft inmiddels een cursus voor leescoördinatoren gevolgd. Deze cursus 'Open Boek' heeft als doel om leerkrachten te scholen om de taak van leescoördinator op de eigen school vorm te geven. Dit vanuit het perspectief van leesbevordering: leesbeleving en leesinteresse.

Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
Tel: 033-4701202

E-mail: info.vlinderslag@meerkring.nl

Website vragen/opmerkingen:
jeroen.vandenbos@meerkring.nl
ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl