Waar staan wij voor?

IKC Vlinderslag wil kinderen in de wijk Kruiskamp Koppel gelijke kansen bieden waardoor zij zich optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen tot democratische wereldburger.

Dit doen wij door in het IKC te werken vanuit één visie en pedagogisch klimaat. Waarbij ruimte is om te spelen, te ontdekken en te ontmoeten. Een veilige omgeving waar burgerschapsontwikkeling in al onze activiteiten centraal staat. IKC Vlinderslag is een maatschappelijke onderneming waar kinderen, professionals en ouders hun talenten maximaal kunnen inzetten en ontwikkelen. Op IKC Vlinderslag staat ouderbetrokkenheid en participatie hoog in het vaandel.

Onze visie op kind diensten In het IKC zijn voorschool, basisschool en buitenschoolse opvang samengebracht onder één dak, met één leiding en één team. Met onze diensten willen wij aansluiten bij de wensen van ouders: betaalbare opvang in de eigen wijk, goede kwaliteit, aansluiting van de openingstijden bij de werktijden en goed onderwijs. We willen een dag-arrangement waarbij de brede talentontwikkeling van kinderen tot bloei kan komen. Beweging en gezonde voeding zijn daarbij van belang, maar ook activiteiten op gebied van techniek, muziek en andere kunst vormen. We vinden hierin aansluiting bij de activiteiten van de Amersfoortse Brede Scholen Combinatie (ABC) zodat een breed palet van activiteiten ontstaat voor de kinderen voor het IKC én van de wijk. Wij bieden de kinderen een veilige omgeving om in op te groeien; zowel emotioneel als fysiek waarbij het kind centraal staat. Op voorschool en school werken we planmatig, met kleine stappen, naar meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen. Waarbij eigenaarschap van en betrokkenheid bij het leerproces van de kinderen belangrijke succesfactoren zijn. Een doorgaande ononderbroken ontwikkelingslijn vinden we essentieel. Dit doen wij doordat alle professionals, leerkrachten en pedagogisch medewerkers hetzelfde kind volgsysteem gebruiken, zodat er een gezamenlijke taal ontstaat om over kinderen en wat zij nodig hebben, met elkaar te spreken. Bij voorkeur doen we dit in samenspraak met de ouders.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid IKC Vlinderslag is onderdeel van een buurtnetwerk én een kleurrijk IKC omdat we een afspiegeling zijn van de diversiteit in de wijk. Wij zien het kindcentrum als een leefgemeenschap waarin alle kinderen zich welkom, gekend en begrepen voelen, een stem krijgen en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en de groep. Kortom, waar zij ervaren dat zij niet alleen, maar Samen op de Wereld zijn!

De beste voorbereiding op het leven in een democratische samenleving is het daadwerkelijk ervaren van democratie. Ons IKC staat open voor alle kinderen, ongeacht levensbeschouwing, herkomst of maatschappelijke positie van de ouders. Kinderen leren, spelen en ontwikkelen zich met respect voor andere leef- en zienswijzen. Ieder kind is uniek en mag zichzelf ontwikkelen. Ouders en professionals kunnen en moeten daarbij helpen. We bereiden de kinderen voor op zelfstandige deelname aan de samenleving. Respect, begrip en vriendschap opbrengen voor elkaar vinden wij erg belangrijk. Het IKC is een belangrijke schakel tussen gezin, buurt en maatschappij.

 

 

 

 

Voor ons beleidsplan en andere documenten, zie documenten

 

Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
info.vlinderslag@meerkring.nl
033 4701202

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op meerkring.nl of ska.nl