Het team

Bij ons Kindcentrum dragen veel mensen dagelijks direct of indirect bij aan gelijke kansen voor onze kinderen. Samen dragen we zorg voor een optimale ontwikkeling en ontplooiing van onze kinderen om hen tot democratische wereldburger te maken. Dit doen wij met de betrokkenheid en deskundigheid van onderstaande mensen.Directie

De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor het leidinggeven aan Kindcentrum Vlinderslag.

 • Directeur: Bert Jalving
 • Unitleider onderwijs: 
 • Unitleider opvang - opvang: Sanne Snellenburg (ma-do)
 • Directie ondersteuning: Manja Schmidt (di).

Leerkrachten

De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs van de groep. De volgende leerkrachten werken bij ons op school:
 • Rianne Rutjes
 • Lauri Broomans
 • Arianne de Rooij
 • Esther Thielemans
 • Marina Slotboom
 • Marleen Woudenberg
 • Henriette Klein Schaarsberg
 • Nikki van der Heiden
 • Kyara Johanna
 • Jose van Veldhuisen
 • Ingrid Dekkers
 • Tony van Veen
 • Manouk van de Biezen
 • Ilse Tukker
 • Claudia Kempkens
 • Jacqueline Nijhof

Opvang (Speelleergroep en Buitenschoolse opvang)

 • Patricia Tolboom (SLG en BSO)
 • Lieke Zaremba (SLG en BSO)
 • Kasia van Asselt 
 • Neviana Soria-Tabakova (SLG en BSO)
 • Susan Yildiz  (SLG en BSO)
 • Wendy van Meerveld (SLG en BSO)
 • Saskia Verwoerd (SLG en BSO)
 • Sanne Snellenburg  (Coördinator en BSO)
 • Roy van Egdom (SLG en BSO)

Ondersteunende functies

Administratie

De administratief medewerker,  Eveline van Veenendaal, assisteert de directie en het team met administratieve taken.

Facilitair manager 

De facilitair manager, Ali El Mallouki, beheert het gebouw en draagt de zorg voor onderhoud van het gebouw en de buitenruimte.
ICT Coördinator, beheer van ABC activiteiten Kruiskamp Koppel, administratie, telefonisch contact etc.

Onderwijsassistenten

De onderwijsassistent helpt de leerkracht bij het onderwijs in of buiten de groep en is bevoegd een deel van de onderwijstaken op zich te nemen. De onderwijsassistenten op onze school zijn:
 • Sadia Sarmi (groep 1-3) - leerkrachtondersteuner
 • Ikram Rajai (groep 3-4)
 • Maikel Hop (4-8)

Vlinder Verrijkingsaanbod (VVA)

 • Esther Thielemans;
 • Arianne de Rooij.

Extra instructiegroep (schoolarrangement)

 • Henriëtte Klein Schaarsberg (ma en di) en;
 • José Schrik (wo, do en vrij).
 • Marlous van de Kamp-Meulenbroek (wo). 

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan leerlingen of ouders die behoefte hebben aan een gesprek met een neutraal en vertrouwd persoon om over persoonlijke zaken te praten. Op Vlinderslag is Rianne Rutjes (groep 1/2A) de vertrouwenspersonen.

Anti-pest coördinator

Word je gepest? Lukt het niet (meer) om het met je eigen juf of meester op te lossen? Dan is er de anti-pest coördinator. Bij ons op school is dat meester Jeroen. Je mag altijd naar meester Jeroen toekomen als je iets wilt bespreken rondom het thema pesten. Hij is er van maandag t/m vrijdag, maar je mag ook een afspraak maken via de mail: jeroen.vandenbos@meerkring.nl

Vlinderwerk(er)

De Vlinderwerker is een belangrijke verbindende schakel tussen kind, school, thuis en omgeving. Wanneer een kind/ouder problemen laat zien is het belangrijk om op meerdere niveau’s te kijken waar risicofactoren en beschermende factoren liggen en waar op ingezet kan worden om veerkracht kind/ouder te vergroten. De Vlinderwerker heeft een andere expertise en kijkt met een andere bril dan leerkracht en IB en dit zorgt voor een bredere kijk op de situatie. De Vlinderwerker maakt onderdeel uit van het team en is voor ouders een vertrouwd gezicht. De Vlinderwerker ondersteunt ouders, leerkrachten en kinderen. Hij/zij biedt zelf informatie, advies en ondersteuning, maar leidt ook toe naar voorzieningen in de wijk ( inclusief wijkteam).

Interne begeleiding

 • Manja Schmidt (di en vr);
 • Marlous van de Kamp-Meulenbroek (ma en vrij)
 • Marco Konstapel (ma-ocht, wo-ocht, vr-ocht);
 • Frosien Wielink (ma of di, interim) zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg.

Vakleerkracht gymnastiek 

De vakleerkracht gymnastiek: Jelle Bakker is verantwoordelijk voor de gymnastieklessen op onze school. Jelle is een zogenaamde combinatiefunctionaris. Jelle is in dienst van de SRO en werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Op vrijdag geeft meester Mauro de gymlessen.
Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
Tel: 033-4701202

E-mail: info.vlinderslag@meerkring.nl

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Meerkring


SKA

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl