Onze partners

Onze partners ondersteunen ons bij het bieden van een diverse en verrijkende leeromgeving voor onze leerlingen. Ontdek de waardevolle samenwerkingen die ons kindcentrum heeft opgebouwd en hoe ze onze leerlingen, leerkrachten en wijk verrijken. 

ABC

IKC Vlinderslag is een kernpartner van ABC Kruiskamp-Koppel, een samenwerkingsverband dat sinds 2002 in Amersfoort actief is als Brede School. Dit initiatief integreert onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg en recreatieve activiteiten om kinderen een goede start te bieden en ouders te ondersteunen. De ABC-school in Kruiskamp-Koppel wordt geleid door een stuurgroep, waarin basisscholen Michaelschool, Tafelronde en Vlinderslag, Stichting Welzijn Amersfoort en SKA Kinderopvang Amersfoort participeren.

De stuurgroep werkt met drie werkgroepen: Naschoolse Activiteiten, Activiteiten voor Ouders en Doorgaande Lijn. Hun doelstellingen omvatten hoogwaardige samenwerking, een breed aanbod voor kinderen van 0-12 jaar, maatwerk in de wijk, ouderbetrokkenheid, en het versterken van sociale contacten in de buurt.

Hoewel er geen fysiek ABC-gebouw is, worden de activiteiten verspreid over de wijk georganiseerd. Dit flexibele model zorgt voor een brede toegankelijkheid. De ABC-scholen streven naar een holistische benadering van de ontwikkeling van kinderen en de ondersteuning van gezinnen, en zijn een waardevolle aanvulling op de lokale gemeenschap van Amersfoort.

Kijk voor meer informatie op Over ABC Kruiskamp-Koppel

Vlinderwerker

De Vlinderwerker fungeert als essentiële brug tussen kinderen, school, thuis en de bredere gemeenschap. Met een unieke expertise biedt de Vlinderwerker een bredere kijk op situaties dan leerkrachten en het IB-team, wat cruciaal is bij het identificeren van risicofactoren en beschermende factoren voor veerkracht bij kinderen en ouders.

De werkzaamheden van de Vlinderwerker omvatten onder andere:

  • Het bieden van lichte opvoedondersteuning door middel van individuele gesprekken en huisbezoeken.
  • Ondersteuning van ouders bij het verkrijgen van extra zorg, zoals medische of psychische hulp, en begeleiding bij dit proces.
  • Het trainen van het team in preventief werken en het toeleiden naar preventieve activiteiten in de wijk.
  • Het signaleren van belangrijke thema's in de wijk en het organiseren van ouderbijeenkomsten over bijvoorbeeld opvoedproblematiek, seksualiteit en armoede.
  • Het vergroten van ouderbetrokkenheid en zichtbaarheid binnen de school.
  • Het werken vanuit de relatie-driehoek tussen school, kind en thuis.
  • Het bieden van ondersteuning tijdens MultiDisciplinair Overleg (MDO) en nazorg aan ouders na intensieve gesprekken, inclusief collegiale consultatie.
  • Het continu volgen van nascholing om expertise te blijven ontwikkelen.

Schoolbibliotheek

De Bibliotheek op school is essentieel voor het bevorderen van leesvaardigheid en taalontwikkeling. Lezen is de basis van leren, en kinderen die goed kunnen lezen, verwerven gemakkelijker kennis en ontwikkelen zich beter. Onderzoek toont aan dat lezers hoger scoren op taalvaardigheid, schoolsucces en intelligentie. Daarom omarmen wij de Bibliotheek op school, een partnerschap met de Bibliotheek Eemland.

Dit project stimuleert leesplezier en vergroot de taalontwikkeling en mediawijsheid van onze leerlingen. Met de hulp van de leesconsulent en leescoördinatoren Rianne Rutjes en Arianne de Rooij, zorgen we ervoor dat alle groepen van Vlinderslag meer en met meer plezier gaan lezen!

Via de link kunt u naar de website van de leerlingenportal: Aura Junior. Hier vindt u leuke boekentips en kunt u zien wat uw kind leest op school. 

Wijkteam

Het Wijkteam biedt hulp en ondersteuning dichtbij huis. Bel ons als u vragen of zorgen heeft. Bijvoorbeeld over uw gezin, de opvoeding van uw kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid of overlast.

Wijkteam Amersfoort

Amersfoort heeft 9 Wijkteams. In het Wijkteam werken professionals die veel weten over jeugdzorg, opvoeding van kinderen, gezondheid, prettig leven, begeleiding bij het wonen, psychische problemen, ouderenzorg en andere zorg. Ze werken samen in een team in de wijk. 

Voor meer informatie klikt u hier

Logopedie

Binnen ons schoolgebouw zijn twee logopedisten werkzaam van Logopediepraktijken Amersfoort, die dagelijks logopedische ondersteuning bieden.

Aanmelden kan via telefoonnummer 06-36015694 of de website. De zorg wordt volledig vergoed uit de basisverzekering, behalve het eigen risico voor volwassenen. Intake, onderzoek en behandeling worden uitgevoerd volgens de nieuwste richtlijnen en alle logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Logopedie richt zich op communicatie van alle leeftijden en kan hulp bieden bij spraakproblemen, taalontwikkeling, stemklachten en meer. Vroegtijdige logopedie kan bijvoorbeeld KNO-problemen voorkomen. Bij twijfel over de behandeling kunt u dit bespreken met de logopedisten.

Voor vragen kunt u terecht bij de behandelkamer of via de website en het praktijktelefoonnummer. Afspraken worden binnen één werkdag ingepland en vinden binnen een week na aanmelding plaats op Vlinderslag.

 

 

Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
info.vlinderslag@meerkring.nl
033 4701202

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op meerkring.nl of ska.nl