Documenten

Ontdek alles wat je moet weten over onze school in onze centrale documenten: regels, beleid, onze missie en visie, en meer. Hier vind je de basis van wie we zijn en wat we doen. Ook vind je hier handige links naar websites van onze partners en andere nuttige bronnen.

Onderwijs documenten OR documenten Websites
Veiligheidsplan 2023-2024 Financieel overzicht 22-23 meerkring.nl
​​Ondersteuningsplan Begroting 22-23 ska.nl
Privacyreglement    abc-amersfoort.nl/kruiskamp-koppel
Anti-pestprotocol 23-27   gezondeschool.nl
    logopediepraktijken-amersfoort.nl

Schoolbeleidsplan 

Vlinderslag werkt met een Schoolplan dat over vier jaar de focus en ontwikkelingen van de school beschrijft. We verbeteren continu de kwaliteit van onderwijs, met aandacht voor zelfstandig werken, rekenen, taal, lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Klik hieronder voor het schoolpbeleidsplan en jaarplan.

IKC/schoolbeleidsplan 2023-2027

Jaarplan 2023-2024

Schoolondersteuningsprofiel

Vlinderslag stelt, net als alle scholen, een schoolondersteuningsprofiel op voor passend onderwijs. Dit wordt gemaakt door leraren, schoolleiding en bestuur, in lijn met het bestaande ondersteuningsplan. Leraren en ouders hebben adviesrecht via de medezeggenschapsraad. Jaarlijks wordt het profiel geëvalueerd en bijgewerkt. Het bepaalt de ondersteuning, plaatsing van leerlingen, verwachtingen voor leraren en hoe die kunnen worden waargemaakt.

Schoolondersteuningsprofiel 2024

Schoolgids

Bekijk onze schoolgids voor een overzicht van hoe we werken en wat de regels zijn. Het is tot stand gekomen na overleg tussen directie, leraren en ouders, en bevat antwoorden op veelgestelde vragen, zoals over vakanties, kosten, doelen, resultaten en leerlingenzorg. Ontdek de gids hieronder.

Schoolgids 2023/2024

Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
info.vlinderslag@meerkring.nl
033 4701202

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op meerkring.nl of ska.nl