Kinderopvang

In het pand van Kindcentrum e.o. Vlinderslag biedt Ska Kinderopvang opvang voor peuters in de speelleergroep en voor schoolgaande kinderen op onze buitenschoolse opvang.

Speelleergroep

Op de speelleergroep zijn kinderen van 2 tot 4 jaar welkom. Je kind heeft bij ons de ruimte om zich spelend te ontwikkelen. Ongemerkt bereiden we kinderen voor op

de basisschool: samenwerken, op je beurt wachten, rekening houden met anderen en delen. We stimuleren kinderen om zoveel mogelijk zelf te doen. Elke dag wordt de beleefwereld een stukje groter.
Klik hier voor meer informatie over de speelleergroep.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Nadat kinderen van school komen, is er de ruimte voor vrije tijd. Lekker voetballen, samen naar buiten of helemaal niks. De pedagogisch medewerkers bepalen samen met de kinderen welke activiteiten op het programma staan.
Klik hier voor meer informatie over buitenschoolse opvang. 

Aanmelden

Onze visie op kinderopvang

In kinderen zit een enorme kracht. We bewonderen ze. In pakweg dertien jaar ontwikkelt elk kind zich van een compleet afhankelijk baby tot een puber die zijn eigen grenzen wil stellen. Een ongelooflijke ontwikkeling op meerdere fronten: zowel lichamelijk als geestelijk. Wij kijken naar die ontwikkeling met groot respect. En in die ontwikkeling ondersteunen we het kind.

Gezonde kinderopvang

Gezonde kinderopvang is een bewuste keuze van Ska Kinderopvang. Onder gezonde kinderopvang verstaan wij gezonde voeding, gezond opvoeden en gezond bewegen.  Wij zorgen met ons voedings- en feestbeleid voor gezonde voeding, tussendoortjes en traktaties. In onze moestuinen verbouwen we een deel van de gezonde voeding samen met de kinderen. We nemen ze mee in wat gezonde voeding is en hoe het eten van de tuin op het bord komt. We verleiden kinderen zoveel mogelijk te proeven en uit te proberen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

We bereiden kinderen voor op de wereld van morgen. Dat doen we niet alleen. Kinderopvang stemt samen met onderwijs, welzijn en zorg af hoe we het beste kunnen samenwerken. Samen met ouders kijken we wat het kind nodig heeft op het gebied van spelen en leren om ontwikkelwinst te behalen. Zo dragen we bij aan de gezonde ontwikkeling van het kind.
Klik hier voor meer informatie over ouderbetrokkenheid, klachten en andere zaken. 

Kijk voor meer informatie op ska.nl of bel (033) 470 13 03

 

Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
info.vlinderslag@meerkring.nl
033 4701202

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op meerkring.nl of ska.nl