Ouderraad 

Waaruit bestaat de OR

De ouderraad kent een centrale ouderraad en commissies. De centrale ouderraad functioneert als een soort stuurgroep. Elk afzonderlijk lid van de centrale ouderraad heeft de verantwoordelijkheid voor een eigen commissie (bijvoorbeeld de feestcommissie of de sportcommissie). Deze commissies bestaan vervolgens weer uit andere ouders/verzorgers en leerkrachten. De commissie organiseert en voert de activiteit uit conform het draaiboek. Indien nodig wordt dit draaiboek na de evaluatie aangepast voor het volgende schooljaar. De samenstelling van de ouderraad wordt aan het begin van het schooljaar kenbaar gemaakt in de jaarkalender en op de website.

U kunt de OR (Ouderraad) bereiken via het mailadres: ouderraad.vlinderslag@meerkring.nl

Bekendmaking nieuwe voorzitter per schooljaar 2019-2020

Beste ouders/verzorgers,

Nadat wij de vacature voor voorzitter vanaf 2019-2020 hebben opengesteld, zijn er enkele reacties geweest, maar uiteindelijk heeft Sander van Osenbruggen zich als enige kandidaat gesteld. Volgens procedure is hij daarmee automatisch de aankomend voorzitter. Wij zijn erg blij dat we hiermee verzekerd zijn van het voortzetten van de Ouderraad en feliciteren Sander van harte!

Sander zal met de zittende voorzitter meelopen totdat hij in september 2019 het stokje definitief overneemt. U zult hem wellicht steeds vaker zien of horen, vandaar dat hij zich nu vast voorstelt.

Mijn naam is Sander van Osenbruggen. Ik ben 32 jaar jong en al 11 jaar gelukkig samen met mijn vrouw Sandra.

Ik krijg veel energie van kinderen, hun energie is zeer aanstekelijk. Zelf hebben wij drie heerlijke kinderen, Kyan (8), Jolé (6) en Levi (1,5)
Kinderen krijgen ook energie van mij;. geen schoolreisje sla ik over, en ieder jaar weet ik er weer een feestje van te maken.

Ik heb er bewust voor gekozen voorzitter te willen zijn, omdat ik eigenlijk geen uitdaging te groot vind, en het meest voldoening haal uit creëeren, organiseren, sturing geven, sociale contacten, behulpzaam zijn, en iets te kunnen betekenen voor alle kindjes op onze school. In deze functie kan ik dat allemaal aanspreken.

Heb jij ideeën, wilt jij helpen, coördineren, of heb je een vraag? Spreek me dan gerust aan. Elke morgen ben ik aanwezig op school. En anders kunt u altijd bellen, mailen of appen!

Met vriendelijke groeten,

De Ouderraad van Vlinderslag

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest en het schoolreisje wordt geen geld beschikbaar gesteld.

Zonder financiële middelen kunnen wij de activiteiten voor de kinderen niet organiseren, daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze (vrijwillige) bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering in het begin van het schooljaar. Voor dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage voor de leerlingen uit;

  • groep 1 - 7: € 45,- per kind,
  • groep 8: € 90,- per kind.

U wordt verzocht het bedrag over te maken op rekeningnummer NL73 INGB 0003 9988 89 t.a.v. de ouderraad IKC Vlinderslag. Vergeet bij het overmaken niet te vermelden om welk kind het gaat en in welke groep uw kind zitten.

Algemene ledenvergadering

Elk jaar legt de ouderraad tijdens een jaarvergadering (meestal in september - oktober) verantwoording af over haar activiteiten, besluiten en uitgaven. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
Tel: 033-4701202

E-mail: info.vlinderslag@meerkring.nl

Website vragen/opmerkingen:
jeroen.vandenbos@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl