Ouderraad 

De ouderraad (OR) bestaat uit actieve, enthousiaste ouders van kinderen op de IKC Vlinderslag. Wij zijn er voor alle kinderen van de Vlinderslag, met als motto ¨Alleen ga je sneller, samen kom je verder¨
 

De Ouderraad bestaat uit de volgende leden:

• Sander van Osenbruggen (voorzitter)
• Karen Taal (secretaris)
• Judith Melief (penningmeester)
• Hatice Ozkul (algemeen lid)
• Maurits Mus (algemeen lid)
• Fatma Ziylan (algemeen lid)
• Natascha Kroonenburg (algemeen lid)

Wouter Poot (ondersteuning vanuit school)
• Maikel Hop (ondersteuning vanuit school)

De Ouderraad vergadert ten minste 6x keer per jaar om diverse activiteiten goed af te stemmen en de gang van zaken op school met elkaar te bespreken. De vergadernotulen en het jaarverslag zijn bij opvraag inzichtelijk. De vergaderingen zijn openbaar.

Een korte omschrijving van de doelen van de ouderraad;

De kinderen een onvergetelijke schooltijd te bezorgen.
Een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van het kindcentrum, de belangstelling en betrokkenheid van ouders te stimuleren en leuke, leerzame of sportieve activiteiten naast het reguliere lesprogramma te organiseren.

De activiteiten die de ouderraad organiseert zijn o.a. het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, het
Suikerfeest de avondvierdaagse maar ook het afsluitende zomerfeest, schoolkamp groep 8 en natuurlijk de schoolreisjes.

 

De Ouderbijdrage

Om de vele feesten en thema activiteiten op school te kunnen organiseren en om niet voor iedere activiteit een aparte bijdrage van de ouders te hoeven vragen, vragen wij ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat alle georganiseerde activiteiten door kunnen gaan.
 

De bijdrage is voor;

• Groep 1 - 7: €50,- per kind,
• Groep 8: €95,- per kind, (dit in verband met het schoolkamp)

U wordt verzocht het bedrag over te maken op rekeningnummer NL 73 INGB 0003 9988 89 t.a.v. de ouderraad IKC Vlinderslag. Vergeet bij het overmaken niet te vermelden om welk kind het gaat en in welke groep uw kind zit.

 

Algemene ledenvergadering

Elk jaar legt de ouderraad tijdens een jaarvergadering verantwoording af over haar activiteiten, besluiten en uitgave. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Mocht u nog vragen hebben over het werk van de OR, willen helpen als hulpouder of zelf interesse hebben om lid te worden? Aarzel dan niet en neem vooral contact met ons op.

Voorzitter Ouderraad IKC Vlinderslag

Sander van Osenbruggen
ouderraad.vlinderslag@gmail.com
0650281710

 

Documenten OR

Financieel jaaroverzicht 2022-2023
Financieel jaaroverzicht 2021-2022
Toelichting op financieel jaaroverzicht ouderraad IKC Vlinderslag 2021-2022
Begroting 2022-2023 Concept

 

Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
Tel: 033-4701202

E-mail: info.vlinderslag@meerkring.nl

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Meerkring


SKA

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl