Vlinderwerk(er)

De Vlinderwerker is een belangrijke verbindende schakel tussen kind, school, thuis en omgeving. Wanneer een kind/ouder problemen laat zien is het belangrijk om op meerdere niveau’s te kijken waar risicofactoren en beschermende factoren liggen en waar op ingezet kan worden om veerkracht kind/ouder te vergroten. De Vlinderwerker heeft een andere expertise en kijkt met een andere bril dan leerkracht en IB en dit zorgt voor een bredere kijk op de situatie. De Vlinderwerker maakt onderdeel uit van het team en is voor ouders een vertrouwd gezicht. De Vlinderwerker ondersteunt ouders, leerkrachten en kinderen. Hij/zij biedt zelf informatie, advies en ondersteuning, maar leidt ook toe naar voorzieningen in de wijk ( inclusief wijkteam).

Hiertoe verricht de Vlinderwerker de volgende werkzaamheden:

· Lichte opvoedondersteuning van individuele kinderen en hun gezin, door bijv. gesprekken te voeren, op huisbezoek te gaan.
· Ouders ondersteunen indien er extra zorg nodig is voor een kind, bijv. medische of psychische ondersteuning en ouders daarbij mee aan de hand nemen.
· Training team: Kracht van preventief werken (a.h.v. Balansmodel)
· Toeleiden naar preventieve groep/sport/activiteiten in de wijk.
· Toeleiden naar wijkteam en andere zorgpartners indien externe zorg of ondersteuning vanuit wijkteam nodig.
· Signalerende functie van belangrijke thema’s die in de wijk spelen en daar bijv. ouderbijeenkomsten voor verzorgen, denk aan opvoedproblematiek, sexualiteit, armoede.
· Vergroten van ouderbetrokkenheid.
· Zichtbaar zijn voor ouders binnen de school.
· Werken vanuit de relatie-driehoek: school, kind, thuis.
· Meedenken en sparren met leerkrachten/IB
· Aanwezig en meedenken tijdens MDO / nazorg ouders bij intensieve gesprekken
· Indien nodig collegiale consultatie
· Volgt nascholing.


Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
info.vlinderslag@meerkring.nl
033 4701202

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op meerkring.nl of ska.nl