Klachtenregeling 

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Meestal is dat onopzettelijk, soms opzettelijk. Degenen die zich slachtoffer voelen van gedragingen of beslissingen van anderen, kunnen dat als een klacht beschouwen. Wij gaan ervan uit dat klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen worden afgehandeld in onderling overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding. Wij hechten veel waarde aan de mening van ouders en zien ouders als een belangrijke partner in de ontwikkeling van hun kind(eren). Als echter, gelet op de aard van de klacht het niet mogelijk is om dit in onderling overleg te bespreken, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Met deze regeling wordt bedoeld een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen en ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat) worden gediend. Deze klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. De klachtenregeling verwijst naar:

  • Eén of meerdere rechtstreeks benaderbare contactpersonen per school, die kunnen bemiddelen in een conflict of de klager kunnen doorverwijzen naar een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon. Op onze school is Rianne Rutjes de vertrouwenspersoon.
  • Vertrouwenspersonen, die functioneren als aanspreekpunt bij klachten en de klager eventueel kunnen doorverwijzen naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Deze vertrouwenspersonen zijn te bereiken via het bestuurskantoor van stichting Meerkring, 033-4799817 of info@meerkring.nl.
De klachtenregeling is te vinden op de website van Meerkring: www.meerkring.nl


Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
info.vlinderslag@meerkring.nl
033 4701202

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op meerkring.nl of ska.nl