Opvang

In het pand van basisschool Vlinderslag bieden wij opvang voor peuters in voorschool de Kleine Vlinder en buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen in de Vlinderstruik.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over deze locaties:

Onze visie op kinderopvang
Met onze diensten willen wij aansluiten bij de wensen van ouders: betaalbare opvang in de eigen wijk, goede kwaliteit en aansluiting van de openingstijden bij de werktijden.

Gevarieerd aanbod, waarbij het kind centraal staat
Wij proberen op elke opvangvraag een antwoord te geven. Wij hebben daarom een breed aanbod: kinderdagverblijf met ruime openingstijden, klein label, peuterwerkplaatsen/voorscholen (peuterspeelzaal 'nieuwe stijl'), bso's, voorschoolse opvang en tienergroepen.

Wij zetten daarbij het kind centraal. Wij vinden het belangrijk dat kinderen bij ons minimaal 2,5 uur aaneengesloten, ontspannen kunnen spelen. Het kinderdagverblijf met ruime openingstijden, de kleinlabel-groepen en de peuterwerkplaats/voorschool hebben elk hun eigen dagritme waarbij de breng/haalmomenten zo kort mogelijk zijn. Deze momenten zijn namelijk altijd wat onrustiger, omdat medewerkers hun aandacht verdelen tussen ouders en kinderen.

Veilige opvang
Wij bieden de kinderen een veilige omgeving om in op te groeien; zowel emotioneel als fysiek.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Wij willen dat onze voorzieningen onderdeel zijn van een buurtnetwerk, gericht op: opvang, ontmoeting, onderwijs, ontspanning en opvoedingsondersteuning. Zo werken we mee aan een veilige omgeving die stimulerend is voor de ontwikkeling van kinderen en die bijdraagt aan het gevoel van ‘samen leven en ergens bijhoren’.

Samen op de wereld
Het kindercentrum is een leefgemeenschap waarin de kinderen zich welkom, gekend en begrepen voelen, een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en de groep. Kortom, waar zij ervaren dat zij niet alleen, maar Samen op de Wereld zijn!

Meer weten over Ska kinderopvang? 

Wij vertellen je er graag meer over tijdens een rondleiding! Gelijk aanmelden kan natuurlijk ook via onderstaande link: 


Aanmelden Rondleiding 


Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
info.vlinderslag@meerkring.nl
033 4701202

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op meerkring.nl of ska.nl