DienstenSka heeft een breed aanbod: kinderdagverblijf (kdv), speelleergroepen (peuterspeelzaal 'nieuwe stijl'), bso en voorschoolse opvang. Met onze diensten sluiten we aan bij de wensen van ouders: betaalbare opvang in de buurt, goede kwaliteit en aansluiting van de openingstijden bij de werktijden.

Voor meer informatie zie: https://www.ska.nl/locaties/amersfoort-vlinderslag/
Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
Tel: 033-4701202

E-mail: info.vlinderslag@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is een integrale samenwerking tussen onderwijs Stichting Meerkring en Ska Kinderopvang.
Meerkring is de specialist in het openbaar basisonderwijs in Amersfoort e.o. en is bevoegd gezag over de openbare basisscholen. Ska is de facilitator van kinderopvang in Amersfoort e.o.

Lees hier meer informatie over Ska kinderopvang en Stichting Meerkring