Informatie nieuwe ouders

Kindcentrum Vlinderslag is gehuisvest in een fantastisch, monumentaal pand. Bij kindcentrum Vlinderslag bieden wij twee soorten opvang:
-   Speelleergroep
-    Buitenschoolse opvang
De speelleergroep en bso hebben hun eigen ruimtes op de eerste verdieping, in het centrale gebouw ‘op poten’. De bso heeft hier een gezellige huiskamer en een knutselatelier. De achtplussers kunnen zich terugtrekken in hun eigen Chillroom. We mogen ook gebruik maken van verschillende ruimtes in de school. De speelleergroep heeft 2 mooie speellokalen. Ook buiten vervelen wij ons nooit. Wij spelen op het ruime speelplein, of het daaraan grenzende, groene wijkpark of we gaan er met de pedagogisch werkers op uit in de buurt.

Onze visie op kinderopvang

Bij de opvang van het kindcentrum staan we voor gezond opgroeien waar gezonde voeding, gezonde opvoeding en gezond bewegen met gezonde ontspanning onze pijlers zijn. Onze missie is groeien op Eigen Wijze: durven dromen, opkomen voor jezelf, kansen zien en je vooral niet tegen laten houden.

Gezonde Kinderopvang

Wij zorgen met ons voedings- en feestbeleid voor gezonde voeding, tussendoortjes en traktaties. In onze moestuinen verbouwen we een deel van de gezonde voeding samen met de kinderen. We nemen ze mee in wat gezonde voeding is en hoe het eten van de tuin op het bord komt. We verleiden kinderen zoveel mogelijk te proeven en uit te proberen. Naast activiteiten, bewegen, naar buiten in onze ontdektuinen en sporten geven we ook aandacht aan gezond ontspannen. Vervelen, yoga, chillen op fijne zitzakken of in chillrooms voor de (bijna) tieners is ook belangrijk. We begeleiden kinderen in een gezonde ontwikkeling. We (stimu)leren hen zoveel mogelijk zelf te doen. Daar word je trots van. Trots én zelfstandig. 

Pedagogische visie

Het pedagogisch beleid, waarin spelen, leren en de ontwikkeling van kinderen én medewerkers centraal staat, heeft hier een grote rol in en heeft bij Ska altijd een sterke focus. Met pedagogisch specialisten en pedagogisch coaches versterken en borgen wij onze pedagogische kwaliteit.

Bekijk de video waarin we je de kern van ons pedagogisch beleid laten zien. 

Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
info.vlinderslag@meerkring.nl
033 4701202

Website vragen/opmerkingen:
maikel.hop@meerkring.nl of ali.elmallouki@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort en SKA kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring of SKA precies doen? Kijk dan op meerkring.nl of ska.nl