Klachtenregeling opvang

Een goede klachtenregeling vormt een waardevolle bijdrage aan de continue verbetering van de kwaliteit van onze opvang. Wij nemen klachten dan ook altijd serieus. Bij een klacht kun je het beste contact opnemen met de eerstvolgend verantwoordelijke. De meeste klachten worden zo snel naar tevredenheid de wereld uit geholpen. Leidt direct contact niet tot een oplossing, dan kun je schriftelijk een klacht indienen. Per e-mail kan dat naar info@ska.nl, of per post aan: 

Ska Kinderopvang
T.a.v het Secretariaat
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort


Spelen Leren Ontmoeten

Contact

Kindcentrum Vlinderslag
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
Tel: 033-4701202

E-mail: info.vlinderslag@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Het kindcentrum is een integrale samenwerking tussen onderwijs Stichting Meerkring en Ska Kinderopvang.
Meerkring is de specialist in het openbaar basisonderwijs in Amersfoort e.o. en is bevoegd gezag over de openbare basisscholen. Ska is de facilitator van kinderopvang in Amersfoort e.o.

Lees hier meer informatie over Ska kinderopvang en Stichting Meerkring